2 ila 6 yaşları erken çocukluk yılları veya okul öncesi yıllarıdır. Bebekler ve küçük çocuklar gibi, okul öncesi çocuklar da hem fiziksel hem de bilişsel olarak hızla büyürler. Zar zor konuşabilen kısa boylu, tombul bir bebek, birdenbire durmadan konuşan daha uzun boylu, daha zayıf bir çocuk haline gelir. Gelişimin gerçekten entegre olduğu gerçeği özellikle erken çocukluk döneminde belirgindir: Bu zamanda (ve yaşamın geri kalanı boyunca) meydana gelen biyolojik, psikolojik ve sosyal değişiklikler birbiriyle ilişkilidir.

Bu  yaş dönemi çocukları parçayı bütüne genellemede de zorluk yaşayabilir. Ankara’da yaşayan bir çocuk ‘Türkiye’de mi yaşıyorsun?’ sorusuna ‘hayır’ yanıtını verebilir. Bütüne genellemeler bilişsel beceri anlamında henüz gelişmemiştir. Algısal olarak baktığımızda çocuklar şemalarla ilerler. 2 yaşındaki çocuğun şeması 6 yaş çocuğunun şemasından  oldukça farklıdır. Dolayısıyla bir çocuk gördüğü zebrayı at şemasına sokabilir; ancak zaman içerisinde bunları birbirinden ayırabilir. Yine bu yaş dönemi çocukları izledikleri karakterleri , hikayedeki masalları gerçek sanabilir, soyut kavramı henüz oluşmamış ve  hayali arkadaşlar bu yaş grubunda görülebilmektedir.

Beyin Gelişimi

Erken çocukluk döneminde beyin ve sinir sistemi gelişmeleri de dramatik olmaya devam ediyor. Beyin ve sinir sistemleri ne kadar gelişmişse, çocukların yapabilecekleri daha karmaşık davranışsal ve bilişsel yetenekler de o kadar fazladır. Beyin, sağ ve sol beyin yarım küreleri olmak üzere iki yarıdan oluşur. Yanallaştırma, hemisferlerden birinde veya her ikisinde çeşitli işlevlerin, yeterliliklerin ve becerilerin yerelleştirilmesini ifade eder. Spesifik olarak, dil, yazma, mantık ve matematik becerileri sol yarım kürede yer alırken, yaratıcılık, fantezi, sanatsal ve müziksel beceriler sağ yarım kürede yer alıyor gibi görünmektedir. Yarım kürelerin ayrı işlevleri olsa da, bu beyin kütleleri hemen hemen her zaman işlevlerini koordine eder ve birlikte çalışır. İki serebral hemisfer farklı oranlarda gelişir, sol hemisfer erken çocuklukta (2 ila 6 yaş) ve sağ hemisfer orta çocuklukta (7 ila 11 yaş) daha tam gelişir. Sol yarıküre daha erken ve daha uzun süre baskındır, bu da çocukların dili neden bu kadar erken ve hızlı edindiğini açıklayabilir. Beyin gelişiminin bir başka yönü, el tercihi veya bir eli diğerine tercih etme tercihidir. Ellilik, orta çocukluk tarafından güçlü bir şekilde kurulmuş gibi görünmektedir. Genel nüfusun yaklaşık yüzde 90’ı sağ elini kullanırken, nüfusun geri kalanı solak ve/veya çok yönlüdür. Bir kişi, bir elini diğerine tercih etmiyorsa, çok yönlüdür. Tipik olarak, sağlaklık sol beyin baskınlığı ile, solaklık sağ beyin baskınlığı ile ilişkilidir

 

Motor Becerileri

Motor beceriler, fiziksel yetenekler veya kapasitelerdir. Koşma, zıplama, zıplama, dönme, atlama, fırlatma, dengeleme ve dans etmeyi içeren kaba motor beceriler, büyük bedensel hareketlerin kullanımını içerir. Çizim, yazma ve ayakkabı bağcığı bağlamayı içeren ince motor becerileri, küçük bedensel hareketlerin kullanımını içerir. Hem kaba hem de ince motor beceriler erken çocukluk döneminde gelişir ve iyileştirilir; ancak, ince motor beceriler okul öncesi çocuklarda daha yavaş gelişir. Örneğin, 2 yaşındaki ve 6 yaşındaki bir çocuğun koşma becerilerini karşılaştırırsanız, 2 yaşındakilerin sınırlı koşu becerilerini fark edebilirsiniz. Ancak, ayakkabı bağcığı bağlayan 2 yaşındaki ve 6 yaşındaki çocuklar karşılaştırıldığında, farklılıklar daha da çarpıcı. 2 yaşındaki çocuk, görevi denemeden veya tamamlamadan önce kavramı kavramakta güçlük çeker. Albert Bandura’nın gözlemsel öğrenme teorisi, okul öncesi çocukların kaba ve ince motor becerilerini öğrenmelerine uygulanabilir. Bandura, çocukların biyolojik olarak belirli davranışları öğrenme yeteneğine sahip olduklarında, yeni beceriler geliştirmek için çocukların aşağıdakileri yapmaları gerektiğini belirtir:

1. Başkalarındaki davranışı gözlemleyin.

2. Davranışın zihinsel bir görüntüsünü oluşturun.

3. Davranışı taklit edin.

4. Davranışı uygulayın.

5. Davranışı tekrarlamak için motive olun.

Diğer bir deyişle, çocuklar bu becerilerde yetkin olmak için hazır olmalı, yeterli fırsatlara sahip olmalı ve motor becerilerini geliştirmeye ilgi göstermelidir.

 

Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir