Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık, kullanılan maddenin yaşamı, sağlığı kötü yönde etkilemesine rağmen kullanılmaya devam edilmesidir. Diğer bir tanımı ise , madde kullanmaya başladıktan sonra kişinin kendisini durduramamasıdır. Aslında bağımlılık bir beyin hastalığıdır ve  tedavi edilmesi  şarttır. Bağımlılığın nedenleri  vardır bunlar; davranışsal , biyolojik, davranışsal ve genetik nedenlerdir.  Fakat hiçbir neden bağımlılığı tek başına açıklayamaz.  Madde kullanımının bağımlılığa dönüşmesinde çokça sebep olmasına rağmen,  aslında bu bir biyolojik süreçtir. Ruhsal özellikleri, maddeye ulaşabilirliği, aile yapısı, genetik yatkınlığı, çevresel faktörlerin etkisi, toplumsal çevresi ve kültürel özellikleri, kişinin madde  kullanımına başlamasında ve bağımlılığa dönüşmesinde en önemli etkendir.

Madde kullanan her bir kişi için bağımlı olma riski bulunmaktadır.  Sağlıklı, emniyetli bir madde yoktur. Bununla beraber dürtüsel, arayış içinde olan , çok kolay risk alan, sorunlu bir aile ortamına sahip, ihmal edilmiş ergenler ve stres ile başa çıkabilme yöntemi olarak madde kullanamaya başlayan ve kullanan ayrıca  ailede madde kullanımın olduğu kişiler daha çok risk  taşırlar.

Kişi bırakmak ve ya kontrol altına almak için sürekli çabalar ve bu çabaları boşa çıkar. Kullandıkları maddelerin temininde ve ya maddenin etkilerinden kurtulmak için zaman harcarlar. Bunların sonucu olarak da günlük işleri sorumlulukları , rutin işleri aksar. Öğrencilerde,  okula gitmek istememe devam  sorunu, akademik düşüş yaşarlar ve aileleri ile çatışma halinde olurlar. Bulundukları arkadaş grupları değişir, yalan söyleme, eve geç kalma  ve çoğu zamanı odalarında geçirmeye başlarlar. Erişkinlerde ise bu durum çalıştıkları iş yerlerinde problem yaşamaya başlarlar, ailelerini ihmal eder yeterince zaman ayıramazlar ve çatışmaya başlarlar. Maddeyi bırakmak için karar verirler fakat bir türlü başarılı olamazlar. Başaramadıkları için de yoğun suçluluk ve başarısızlık hissederler. Bu hislerden kurtulabilmek içinde daha fazla madde kullanmaya başlarlar.

 

Bağımlılık  Yapan Maddeler

Aslında sonunda kişiyi ödüle kavuşturan her şey bağımlılık yapar. Maddeleri sıralayacak olursak; alkol, ekstazi, tütün, eroin, esrar, kokain, bali, benzin, eter, halotan uhu , LSD, GHB, mantar türleri, metamfetamin, ketamin, anabolik streroidlerdir.

 

Genel Sebepler Nelerdir?

  1. Kişilik problemleri ;  aşırı güvensiz, bağımlı, engellenmeye  tahammülü olmayanlar, depresif ve içe dönük kişilerde madde kullanımı daha sık rastlanmaktadır.
  2. Çevresel faktörler; Ailesinde madde kullanımı olan kişilerde risk daha fazladır. Örnek olarak  birinci derece akrabalarında alkol bağımlılığı olanlarda alkol bağımlılığı riski 7 kat daha fazladır.
  3.  Kişinin çevresinde madde kullanımının fazla olması da bu riskini arttırır. Bunlar  komşu, arkadaşlar vs..
  4. Stres etkenlerinin olması  madde bağımlılığı riskini  artırır. Eğer kişide bir psikiyatrik rahatsızlık varsa, madde kullanım riski artmaktadır. Mesela toplum önünde etkinliklerde bulunmaktan korkma şeklinde giden sosyal fobide alkol bağımlılığı %19, uyuşturucu madde bağımlılığı %13 oranında görülmektedir.
  5. Aile içi iletişim ve paylaşım sorunlarının olması kişileri maddeye iten önemli bir etken olmaktadır.

Alkol ve Madde Bağımlılığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir