Cinsel işlev bozukluğunun kabul gören bir tanımı yoktur.  Masters ve Johnson cinsel işlev bozukluğunu cinsel yanıt döngüsünde tatminkar cinsel uyarılma ve/ doyuma (orgazm) ulaşmada soruna yol açabilecek bir  aksaklık olarak tanımlarlar. Yani cinsel yaşamından tatmin olmama ve bunun sürekli olması hali.

Psikiyatrinin temel kitabı olan  DSM-IV  cinsel işlev bozuklukları için cinsel yanıt döngüsünü belirleyen sürecin bozulması ya da cinsel ilişkide ağrı ile karekterizedir. Ve tanı konulmadan önce kişinin cinsel istek beklentiler ve performansına yönelik tutumlarını etkileyebilecek etnik, kültürel, dini ve sosyal yapısı göz önünde bulundurulmalıdır.

Cinsel Sorunlar Nasıl Aşılmalıdır ve Neler Yapılmalıdır?

Cinsel işlev bozuklukları cinsel yaşantıyı büyük oranda  etkilemektedir. Cinsel yaşantı, cinsel zevk, cinsel doyum   ve  orgazm hayatın doğal bir parçasıdır.

Cinsel yaşantı için “doğru” olarak adlandırılan  bir yol yoktur bununla  birlikte; cinsellik ile  ilgili büyük önyargılardan biri sadece güdülerle yaşandığıdır.

Çoğunluğun bildiğinin   aksine cinsellikle ilgili genel geçer bilgiler vardır  ve bu bilgileri öğrenmek ve bu bilgileri uygulamak cinsel hayatın  kalitesini arttırır.  Aslında herkesin  kendi cinselliği ile ilgili keşfedeceği  bir çok bireysel nitelikler vardır.  Bunlar başka bireylerin ,  hatta canlıların cinsel-fiziksel ve ruhsal sınırlarına saygı gösterildiği sürece  uygulayabilir;   bununla birlikte  cinsel sağlık için kabul görmüş ve adlandırılmış bir “normal” yoktur.

Sonuca bakacak olursak  cinsellik zevk alarak, kendi bedeninizi iyi tanıyarak ve koruyarak, partnerimizin  de  sınırlarına saygı göstererek,  sorumluluk duygusuyla ve istendiğinde yaşanması gereken, sağlıklı yaşamın bir işlevidir.

Cinsel işlev bozukluklarının  sebebi  çözüme kavuştuktan sonra  tedavisi daha kolay olmaktadır. Cinsel işlev bozuklukları tedavi edilebilmektedir.

Sağlıklı cinsellikle ilgili yanlış bilinen  başka bir bilgi de ancak partnerle yaşanması gerekliliğidir. Bazı bireyler  cinselliği tek başlarına da yaşamak isteyebilirler.  Tek başına da yaşanan düzenli cinsel hayat kişinin bedensel ve ruhsal sağlığı ve kendi bedenini tanımasını sağlar. Cinsel hayat, cinsel zevk ve orgazm  öncelikle kişinin kendi   sorumluluğudur.

Cinsel işlev bozuklukları bireyin cinsel hayatını  olumsuz etkileyebilmektedir. Cinsel sorunların yaşanmaması adına , kişilerin cinsel sağlık hakkında bilgi edinmeleri , eğitim ve tıbbi bakıma ulaşabilmeleri  gerekmektedir.  Cinsel işlev bozuklukları ile  ilgilenen sağlık çalışanları kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, psikiyatri uzmanları, aile hekimleri, ebeler olarak sıralanabilir.

Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir