2-7 yaş aralığı , okul dönemini öncesi için  en kritik dönemdir. Kişiliğin temel yapı taşlarının konulduğu ve tepkilerin en açık gözlemlendiği dönem olduğundan dolayı çok önemlidir.  Yine bu dönemde model olmak çok önemlidir. Öğrenmenin yoğun bir şekilde başladığı, çocuğun  bireyselleşme adına ilk çabalarının olduğu,  sosyalleşmenin olduğu dönemdir.  Bu sebeple bu dönemde ebeveynlerin çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Çocukluk dönemi sorunlarını aşmak için ailenin iş birliği içinde olması gerekir.

Çocukluk Dönemi Sorunlarından Depresyonun Nedenleri Nelerdir?

Çocuğa bakım veren ya da annenin bağımlılığı söz konusudur. Genellikle ‘ çocuğum bana çok bağımlı ‘ deriz fakat buradaki aslında bağımlı olan çocuğa bakım veren ya da annenin bağımlılığıdır.   Anksiyöz kişiler, aşırı bağımlı kişiler çocukta da aynı tabloyu oluştururlar.  Çocukluk dönemi sorunlarına anne ve babanın tutumu zemin hazırlar.

 

Kendini Bırakarak Ortaya Çıkan Depresyon

Ergenlik,  yani ikinci bireyselleşme ve  bebeklikten itibaren en hızlı gelişimdir. Adapte olmada  zorluk yaşar, sosyal roller bakımından  arkadaş ilişkileri, aile içi konum, ilişkiler açısından bir adaptasyon gerekiyor.  Bu dönemde ergenler yeni bir kişilik yapılanmasında zorluk çekiyorlar. Bu dönemde taleplere karşı  çocuklar , ergenler kırılgan olabilirler. Bağımlı çocuk büyüten anneler, bakım veren kişiler  buna neden oluyorlar. Çünkü bu çocuklar tembeller. Ergenlerde içe kapanma fazla oluyor. Kendini bırakma ergenlik  depresyonlarında çok tipiktir. İştahta bozulma görülür. Kavga  etme davranışı çok fazladır.

Çocuğun  Ayrılma Kaygısı

Bağımlı anne veya bakım verenin  elinde büyüyen  çocuk ayrılma kaygısı yaşayabiliyor. Bu çocuklar okula gitmek istemezler  ve sürekli ağlarlar. Çocukluk dönemi sorunları yanlış davranışlar sebebiyle oluş ve sonrasında da korkular oluşmaya başlar. Bu durum, okula adapte olmada sorun  oluşturur. Okul başarısızlığına neden olabilir. Bağımlı anne ya da bakım verenin  elinde büyüyen çocuklar aktivitelere katılmada isteksizlik, agresif davranışlar şeklinde davranışlar sergiliyorlar. Tüm bunların yaşanmasıyla çocukta depresyon gelişebiliyor.  Bu durumda çocuklara psikiyatrik destek gerekmektedir.  Çocukluk dönemi sorunlarında psikoterapinin etkisi fazladır.

Çocukların Gösterdikleri Davranış Sorunları

  • Parmak emme,
  • Dışkı kaçırma,
  • Altına kaçırma,
  • Somatik şikayetler,
  • Mastürbasyon yoğun görülmektedir,
  • Ağlamalar,
  • Mide bulantıları görülür.

Çoğunlukla ebeveynlerin  mastürbasyonla ilgili fazla kaygı yaşadığını görüyoruz. İlk dönemlerden itibaren çocuğun bedenini keşfi önemlidir. Bu davranış yoğun değilse problem  teşkil etmiyor.  Eğer  bu durum yoğunsa bir sorun var demektir ve yardım alınmalıdır. Kazandığı bir takım becerileri kaybetmesi yani regresyon, yemek yemeyi beceremeyişi, anneden yardım etmesi gibi davranışlar da görülebiliyor.

Çocuğun Kendini Evdeki Tartışmalardan Sorumlu Tutması

Eğer çocuğun eve stresli bir ortamı varsa, öfke patlamaları oluyorsa, çocuk kendini suçlu hissediyor. Bu durumda çocuk yaşadıkları bu sorunlardan kendini sorumlu tutuyor.Çocuklar somut düşündükleri için davranışları bu yönde oluyor. Kendisini kaygılandıran kavgalar ve tartışmalar da suçluluk duysuna sebep oluyor. Ayrıca, anne babanın  tutum ve davranışları, disiplin farkının oluşu da çocukta çatışma oluşturabiliyor. Dürtüselliğin fazla  olduğu zamanlarda, çocuk kendini kontrol etmede  problem yaşadığı  için fazla  uyarı alıyor. Bu sebeple  uyum sorunu ortaya çıkıyor ve yine depresyon gelişebiliyor.

 

Okul Döneminde Yaşanan Problemler

8-11 yaş civarını kapsıyor. İlkokul dönemi aslında çocuğun ilk kez kurallı ortama girişidir. Okula  başlama ile birlikte  çocuk kurallı sosyalleşme ortamına giriyor. Çocuğun öğrenme becerilerini, performansını gösterebildiği bir dönemdir. Çocuğun zekasında bir problem olmasa bile, uyum problemleri varsa veya öğrenmede sorun yaşıyorsa, öğrenme güçlüğü, hiperkaktivite, disleksi  gibi sorunlarla karşılaşıyorsa uyum sorunu oluşturabilir. Başka bir şeylerle ilgilenme, konsantre olmada ve sürdürmede güçlük görülebilir. Kardeşi evdeyse onun evde oluşunu kıskanıyor. Dürtüselliği varsa yine uyum sorunu oluyor. Bazı durumlarda , takıntılar oluşabiliyor. Aile geçmişinde  de takıntı zemini var ise  çocukta bu stres durumunda daha net ortaya çıkıyor. Kıyafetiyle fazla ilgilenme, yemek seçme, koklama gibi takıntılar gelişebiliyor.

Ergenlik Dönemi Uçlarda Yaşanır

Ergenlik dönem 16 yaşına kadar olan bir  dönemdir. Çoğunlukla  bu dönem,  tartışılması gereken bir dönemdir. Ailenin öneminin azaldığı , çevrenin daha çok önem taşıdığı, ergenin duygularını uç yaşadığı bir dönemdir. Duygularını en uçlarda yaşıyor. Birde çocuk   bağlı yetiştirildiyse sorun daha da büyümüş oluyor. Fazla korumacı davranıldıysa aileye karşı tepkiler fazla oluyor ve bunu bireyselleşme adına yapıyor. Fakat aile  kendi tutumlarını bırakmak istemediğinde büyük çatışmalar, kavgalar yaşanıyor.

 Anneye Bağlanma Bozukluğu

İlk üç yaşta duygusal olarak rahat olmayan çocuk aslında  gelişemiyor.  Bu yüzden duygusal olarak beslenemeyen çocuğun gelişmesi de sekteye uğramış oluyor. Anneye bağlanması olmayan bebeğin gelişiminde aksamalar olur ve çoğunlukla bu bozukluk bazı diğer bozukluk olan otizm ile karışıyor. Aslında  bu çocukların çoğunun  depresyonunun sebebi , anne depresyonudur. Yani bebeklik depresyonlarının altında annenin yaşadığı depresyondan kaynaklanmaktadır.

Çatışmalar Aile Dinamiklerini Alt Üst Eder

Disiplin sorunu, aile tutum ve davranışlarında problem varsa   durum iyice zorlaşıyor. Bağımlılıklar, ilişki sorunu, aile içi sorunlar, intihar, evden kaçma davranışı çok fazla görülüyor.  Bu durumla beraber ergende öfke patlamaları ve tikler ortaya çıkıyor. İçe kapanım veya agresiflik durum gösteriyor. Bazı durumlarda takıntılar fazlalaşıyor. Yaşanan kavgalar ve çatışmalar, aile içi dinamikleri bozuyor. Ebeveynler, çocuğun sorununu görmezden gelir, sorunu fark edemez veya kabul etmezse sorun daha da büyüyor.   Bu yüzden ergenlik döneminde ebeveynlerin anlayışlı, uyanık ve bilinçli olmaları gerektiğini bilmeleri gerekmektedir.

Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir