Ailede ve çevrede meydana gelen olumlu ve ya olumsuz tüm olaylardan her birey gibi aslında çocuklarda  etkilenmektedir. Fakat çocuklar yetişkinler kadar tecrübeye, birikime, mantığa, gelişime ve güçlü bir iradeye sahip olamadıklarından dolayı karşılaştıkları olumsuz durumları, ani değişiklikleri, zorlukları anne baba  desteği olmadan kolay üstesinden gelemezler.

Anne – babadan sevilen, destek gören, özgüven duygusu gelişmiş bir çocuk bu durumu kolay kabullenebilir ve uyum sağlayabilir. Uyum  sağlayıncaya kadar geçen zamanda gösterilen davranış bozuklukları ruh sağlığına zarar vermeyen geçici uyum bozukluklarıdır. Davranış bozuklukları çocukların içsel çatışmalarını davranışa aktarması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Ailede yaşanılan ölümün, iş kaybının, farklı eve taşınılması, okul değişikliği, yeni bir kardeşin dünyaya gelişi , dikkat çekme isteği, savunma , büyüme isteği, yetişkinleri şaşırtma isteği, arkadaşları tarafından beğenilme ve onaylanma isteği,kalıtım , fizyolojik sorunlar, intikam alma arzusu  ve temel ihtiyaçlarının doyurulmaması gibi durumlar ve 0-6 yaş dönemi çocuklarda, olumsuz anne baba tutumları, ailede istismar öyküsü, annede depresyon öyküsü, sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması gibi durumlar sık görülen nedenlerdendir.  Bu çocuklar ortama- duruma uyum sağlamakta zorlanırlar ve  davranış bozukluğu olarak adlandırılan davranışlar inatçılık, sinirlilik, hırçınlık, yalan söyleme , çalma ve küfür etme gibi davranışlar gösterirler.  Her çocuğun gelişimi kendine özgüdür, bu sebeple  her çocuk birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar dikkat edilmesi gereken noktalardır ancak hepsi davranış bozukluğu olarak değerlendirilemez. Bir davranışın, davranış bozukluğu olarak adlandırılabilmesi için bazı ölçütler vardır. İlk olarak çocuğun yaşına uygun olup olmamasına dikkat edilmelidir. Ortaya çıkan duygu ve davranışın şiddetinin normalinden  daha fazla olması gerekmektedir. Ve  bu davranışın sürekliliği de ölçütlerden biridir.  Davranış bozukluğu, aileyi olumsuz yönde etkileyen, diğer insanların temel haklarının çiğnendiği yaşa uygun olmayan  toplumsal kurallarını hiçe sayıldığı davranışlardan oluşan bir durumdur.

Davranış bozukluğu olan çocuklar için en etkili yöntemler görmezden gelme,  alternatif sunma, ödülü geri çekme, sözle uyarıda bulunma ve tartışmaktan mümkün olduğunca uzak durmaktır.  Bağırmak, vurmak, susturmak aranızdaki bağının kopmasına sebep olmakla  birlikte  en  önemlisi ise  bu süreçte saygıyı kaybetmemektir.  Çocuğun olumlu davranışların ortaya çıkarmak ve desteklemek olumsuz davranışlarını azaltmasına ve  kendine güvenmesine katkı  sağlar. Bu çocukların koşulsuz sevgiye ihtiyaçları vardır. Yani koşullar  ne olursa olsun anne baba tarafından kabul edildiğini ve sevildiğini hissetmelidir. Hiçbir zaman ceza ve ya   şiddet kullanılmamalı. Davranışıyla ilgili  sakinken konuşulmalıdır. Olay anında konuşulmamalıdır. Çocuğa yaşına uygun sorumluluk vererek başarma duygusu yaşatılmalı, anne baba çocuğa olumlu rol model olmalıdır.

Davranış BozukluklarıGenel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir