Ecem ATİLA EKİNCİ

Uzman Klinik Psikolog

Ecem ATİLA EKİNCİ

Uzman Klinik Psikolog

Kişisel Bilgiler
Doğum Tarihi ve Yeri : 20 Mart 1992, İstanbul
Cep Telefonu : 05398996907
Medeni Durum: Evli
Ev Adresi : Erenköy Mh. Kantarcı Rıza Sk. No:21/8 Erenköy/Kadıköy-İstanbul
e-mail : ecemmatila@gmail.com
Öğrenim Durumu
• 2016 – 2018 : Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezli Klinik Psikoloji Yüksek
Lisans (mezun). Bitirme Tezi: ‘’Psikopatolojik Belirtilerin Narsisistik Özellikler ve Başa
Çıkma Tarzları ile İlişkilerinin İncelenmesi’’ Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi İpek Güzide
PUR KARABULUT
Akademik Kadro : Dr. Öğr. Üyesi İpek Güzide PUR KARABULUT
Dr. Öğr. Üyesi Kuntay ARCAN
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ZABCI
Dr. Öğr. Üyesi Esin UZUN OĞUZ

• 2011 – 2015 : İstanbul Bilim Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans
(%50 Burslu Mezun) Bitirme Tezi: ‘’Alkol İçme Nedenleri ve Narsisizm’’ Tez Danışmanı: Dr.
Öğr. Üyesi İrem ANLI)
Akademik Kadro : Prof. Dr. Öget ÖKTEM TANÖR
Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK
Prof. Dr Betül AYDIN
Prof. Dr Nursel TELMAN
Dr. Öğr. Üyesi Şule KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Bayhan ÜGE
Dr. Öğr. Üyesi Sevda BULDUK

 

• 2011 – 2006 : Özel Anakent Anadolu Lisesi
İş Deneyimleri
Halen- Tanı Terapi Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Nuket İŞİTEN önderliğinde 16 yaş üstü bireylere Psikodinamik Psikoterapi hizmeti vermekle beraber; Rorschach ve Nöropsikolojik Değerlendirme yapmaktadır. Haziran 2018 – 27 Eylül 2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Yeldeğirmeni Çocuk Destek Merkezi ve Kadıköy Sosyal Hizmet Merkezi) Saat Ücretli Psikolog Görev Tanımı: Yeldeğirmeni Çocuk destek merkezinde mülteci çocuk ve ergenlere psikososyal destek verdim. Kadıköy Sosyal Hizmet Merkezi’nde ‘Danışmanlık Merkezi Birimi’nde’ Aile, Ergen ve yetişkin bireylere psikoterapi hizmeti verdim.

• Eylül 2017 – Haziran 2018 Pur Terapi Merkezi Görev Tanımı: Yüksek Lisans Klinik Psikoterapi süpervizyon sürecimde; Dr. Öğr. Üyesi İpek Güzide PUR KARABULUT’un (süpervizör danışmanım) terapi merkezinde 1 yıl boyunca yetişkin bireylere (gelişimsel travma, kişilik bozuklukları alanları) terapi hizmeti verdim. (Bu süreçte birden fazla danışanı aralıksız takip ettim).

• Şubat 2018- Mayıs 2018 Üsküdar Sosyal Hizmetler Merkezi : Görev Tanımı: Sosyo-ekonomik durumu düşük olan bireylere ön görüşme yaparak danışan yönlendirme yaptı.

• Nisan 2016 – Ocak 2017 Self Psikoloji Akademi Terapi Merkezi Görev Tanımı: Dr. Öğr. Üyesi Aykut BORA’nın psikoterapi merkezi olan Self PSİKOLOJİ AKADEMİ’nin bünyesinde ergen ve yetişkin bireylere psikoterapi hizmeti verdim.

• Aralık 2015 – Kasım 2016 Sağduyu Danışmanlık Merkezi Görev Tanımı: 1 yıl boyunca Aile, Evlilik ve bireysel psikoterapi ekollerinin eğitimini almakla beraber; Uzm. Psikolog Eren YÜKSEL tarafından psikodinamik yönelimli bireysel ve çift terapisi süpervizyonu aldım.

• 03 Şubat 2015 – 30 Mayıs 2015 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, (AMATEM): Lisans bitirme tezim kapsamında madde kullanım bozukluğu olan bireylerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yaptım.

• 10 Şubat 2014 – 20 Mayıs 2014 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Staj) Görev Tanımı: Dr. Bülent Kadri GÜLTEKİN önderliğinde Poliklinik görüşmeleri yaptım ve Kadın Psikoz Servis’inde vizitlere katıldım. Ayrıca AMATEM merkezi’nde SAMBA etkinliklerine katıldım.

• 07 Ekim 2014 – 03 Ocak 2014 Özel Anakent Anaokulu, Alan Çalışması kapsamında 4-6 yaş arası çocukların gelişimi üzerine Stajını gerçekleştirdi.

Yabancı Dil

• İngilizce
Aldığı Eğitimler
Aralık 2021- Çift Terapisi Uygulama Prensipleri (15 saat, Sezgi Psikoloji Uzm. Psk. Bahattin GÖKTAN)

. Ağustos 2021- Travma Psikoterapisi ve EMDR ile Müdahale (24 saat, Sezgi Psikoloji Uzm. Psk. Bahattin GÖKTAN

. Haziran 2021- Duygu Odaklı Bireysel ve Çift terapisi (24 saat, Sezgi Psikoloji Uzm. Psk. Bahattin GÖKTAN)

. Mayıs 2021- Psikanalatik Perspektifte Kişilik Bozuklukları Psikoterapisi / Uygulayıcı Süpervizyon ( 42 saat, Sezgi Psikoloji Uzm. Psk Bahattin GÖKTAN)

. Şubat 2021: Süre Sınırlı Dinamik Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi (48 saat, Sezgi Psikoloji, Uzm. Psk. Bahattin Göktan)

. Ocak 2021: Psikanalitik Perspektifte Öykü Alma ( Sezgi Psikoloji, Uzm.Psk. Bahattin Göktan)

. Aralık 2019: Nöropsikolojik Testler Eğitimi (24 saat 3 gün İstanbul Üniversitesi Uygulama, Dr Şükriye AKÇA KALEM, Türk Psikologlar Derneği)

. Kasım 2019- Şubat 2020: Dr. Ferhat YARAR (AKIŞ PSİKOTERAPİ) tarafından, Vakalarımı danışmak amaçlı psikanalitik süpervizyon aldım.

. Temmuz 2019: Şema Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (6 modül 48 saat ISST, Psikiyatr Dr. mAlp KARAOSMANOĞLU

• Eylül 2018- 2019: Tematik Algı Testi Eğitimi (1 sene, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, mProf. Dr. Tevfika TUNABOYLU İKİZ)

• 2017- 2018: Bilişsel Davranışçı Terapi ve Formülasyon Eğitimi (84 saat, Klinik Psikoloji YL kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Kuntay ARCAN)

• 2017- 2018: Psikanalitik Yönelimli Çocuk ve Yetişkin Psikopatolojisi (84 saat, Klinik Psikoloji YL kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ZABCI)

•2017- 2018: Klinik Görüşme Teknikleri (72 saat, Klinik Psikoloji YL. kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi İpek Güzide PUR KARABULUT)

• 07 Ekim 2016 – 10 Mayıs 2017 : 2016-2017 Psikanalize Giriş Seminerleri “İkinci Adım: Vaka Çalışmaları” konulu (15) seminer, İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (PSİKEİST)

• Eylül 2015 – Mart 2018 : Rorschach Testi Eğitimi (2 sene, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU İKİZ)

• Mart 2016 : Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi (12 saat, Uzman Klinik Psikolog Gözde BİLENSER)

• Ocak 2016 : Cinsel Terapi Eğitimi (20 saat, Uzman Klinik Psikolog Özge SONER)

• Eylül 2014 – Haziran 2015 : Psikoteknik Değerlendirme Eğitimi ( 72 saat, L. kapsamında, D2 dikkat testi, Açılım testi, Benton Görsel Bellek testi, Çivi testi, Renk Körlüğü testi, Raven testi, Stres testi, Prof. Dr. Nursel TELMAN)

• Şubat 2015- Haziran 2015 : Adli Psikolojiye Giriş (45 saat, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bayhan ÜGE)

• Eylül 2013- Haziran 2014 : Nöropsikoloji Eğitimi (72 saat, Prof. Dr. Öget ÖKTEM TANÖR)

• Ekim 2013 – Haziran 2014 : 2013-2014 Psikanalize Giriş Seminerleri “Psikanalize Başlarken” konulu (18) seminer, İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (PSİKEİST) Kongre, Seminer ve Yayınları

• 8-9 Aralık 2018 : Psikanalitik Bakışlar 12. Sempozyumu, ‘’İç Dünya- Dış Gerçeklik’’ (PSİKEİST- BÜPAM İşbirliğiyle) Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi Albert Long Hall

• 25-27 Ekim 2018: 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Narsisistik Kişilik Örgütlenmesinde Sosyal Endişenin Görünümü (Dr. Aykut BORA, Uzm. Psk. Çisen BELENDİR, Uzm. Psk. Ecem ATİLA EKİNCİ)

• 5-7 Eylül 2016: 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Dürtüsellik ve Alkol İçme Nedenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Yatarak Tedavi Gören Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerle Sağlıklı Bireylerin Karşılaştırılması: Dürtüsellik ve Alkol İçme Nedenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Yatarak Tedavi Gören Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerle Sağlıklı Bireylerin Karşılaştırılması Poster Yayın. (Öznur Usta, Merve Uyar, Ecem Atila, İrem Anlı, Yeşim Can)

• 28 – 31 Temmuz 2015: 20. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (HKÜ) “Alkolizm Şiddeti ve Kendilik Psikolojisi: Alkol Bağımlısı Bireylerle Bağımlı Olmayan Bireylerin Kendilik Psikolojisine Göre Karşılaştırılması” başlıklı Sözel Bildiri. 29.07.2015 (Öznur Usta, Merve Uyar, Ecem Atila, İrem Anlı, Yeşim Can)

• Şubat 2015: “Aşkın Nörobiyolojisi” Konferans, Prof. Dr. Öget ÖKTEM TANÖR
Kullandığı Bilgisayar Programları
– Microsoft Word
– Microsoft Powerpoint
– Microsoft Excel
Üye Olduğu Dernekler ve Kuruluşlar:
– Türk Psikologlar Derneği

*** 2013 yılından bu yana kendi psikoterapi sürecimden geçmekteyim. Kendimi akademik anlamda halen geliştirmeye devam etmekte. Akademinin yanı sıra aktif olarak yoga ve meditasyon ile ilgilenmekteyim.

REFERANSLAR
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kadri GÜLTEKİN – Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi İpek Güzide PUR KARABULUT – Maltepe Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı
(Tez Danışmanım ve Süpervizörüm), 05354723800
Dr. Öğr. Üyesi Aykut BORA – Self Psikoloji Akademi, 05061581920