Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak adlandırılır. Emdr sistemik bir yaklaşımı gerektiren karmaşık bir terapi yöntemidir. Göz hareketleri bilgi işleme kanallarını açan uyarı şekillerinden yalnızca birisidir. Terapinin tek amacı da yalnızca duyarsızlaştırma değildir.

EMDR terapisini 4 maddede özetlersek;

1)Başta göz hareketleri olmak üzere çift yönlü dikkat uyarımı tedavinin sadece bir bileşenidir.

2)Kapsamlı bir psikolojik tedavi yöntemi olan  EMDR’de sonuç almak için resimler, kognisyonlar, bedensel duyumlar, artmış bir farkındalık ve kişiler arası sistemlerden faydalanılır.

3)EMDR nin tek ve standart bir protokölü yoktur, terapist psikopatolojiye ve danışanın ihtiyacına göre terapötik bir tol izlemelidir.

4)Sekiz aşamalı uygulama sonununda amaç danışanı geçmişte yaşadığı olumsuz kötü anılarından kurtarıp psikolojik sağlığına kavuşturmak, bu anıları rafa kaldırmaktır. Sonucunda danışanın olumsuz deneyimleri fırsat haline getirilerek öğretici karakter kazanacaktır.

EMDR tedavisi ile elde edilebilecek kazanımları bir örnekle açıklarsak;

Cinsel istismar ve tacize maruz kalmış bir kişinin zihninde olayla ilgili görüntüler kalır. Bu görüntüler bilinç dışından bilince ulaşmaya çalışarak kişinin hayatında çok fazla olumsuzluklara zemin hazırlar. Ayrıca kişide yaşanılan olay nedeniyle olumsuz düşünceler veya negatif kognisyonlar oluşur. Bunlar utanç, korku, suçluluk vb.. gibi olumsuz duygular ve eşlik eden bedensel duyumlar farklı psikopatolojilere neden olabilir.

Bu danışanda yapılacak EMDR terapisi ile önce olay anı korku, utanç, güçsüzlük gibi kötü duygular hissetmeden hatırlanır hale gelecek, kontrol dışı bedensel duyumlar azalacaktır. Sonraki adımda ise “yaşadığım olay çok kötü ve korkunçtu fakat bu benim hatam değildi, ben değil o utansın” bunun gibi içselleştimeler oluşarak kendisini de güçlenmiş hissederek “ ben güçlü ve dayanıklı biriyim” diyebilmesi gelişecektir. Özetleyecek olursak, EMDR ile kötü ve rahatsızlık veren kötü anının oluşturduğu olumsuz duygu, negatif kognisyon ve olumsuz resimler canlılığını kaybetmiş olacaktır.

Danışan yaşamış olduğu kötü deneyimden kendisi için öğretici olacak gerekli ve kullanışlı bilgiyi almış, kötü deneyim anı ağında uyumlu, sağlıklı ve stres oluşturmayacak biçimde depolanmıştır.

EMDR ile; Danışanın geçmiş deneyimlerinden ders çıkarmasına yardım edilir ve danışanda stres oluşturan mevcut uyaranlara karşı duyarsızlaşma sağlanır. Ayrıca danışanın bireysel olarak ve kişiler arası ilişkilerinde başarılı olması amacıyla ileride kullanacağı uygun becerileri kazanabilmesine yardımcı olunur.

Bu amaçla etiyolojik kökene inmeyi sağlayan psikodinamik terapi, şartlı tepkileri öne çıkaran davranışçı terapi, hatalı inançları ele alan bilişsel terapi yanında hipnotik prosesleri de içeren bütüncül bir yaklaşım gerekir. Farklı psikoterapi yöntemlerini özümsemiş bir terapistin önemi burada kendini gösterir. Danışanların anıları ve bilgi işleme mekanizması arasındaki etkileşim kurulduğunda tedavi sağlanmış olacaktır.

EMDR KİMLERE UYGULANIR?

EMDR herkese uygulanabilir. Belirgin bir yaş aralığı yoktur, yalnızca çocuklara çocuklar için uygulama eğitimini almış terapistler uygulayabilir. Psikosomatik veya psikolojik rahatsızlıkların büyük kısmında tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bu rahatsızlıklar şöyle sıralanabilir:

 • Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz
 • Kompleks Travmalar
 • Panik Bozukluk
 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Yas
 • Migren
 • Fibromiyalji
 • Kronik Ağrılar
 • Fobiler
 • Yeme Bozuklukları (Anoreksiya Nervoza, Bulimiya Nervoza)
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Stres
 • Performans Kaygısı
 • Travmalar

Her psikolog uygulayabilir mi?

EMDR terapisini yalnızca EMDR Türkiye Derneği’nin EMDR Avrupa onaylı sertifikalı eğitimini tamamlamış psikologlar uygulayabilir. EMDR terapisi alacağınız psikoloğunuzun eğitimini araştırmanız ruh sağlığınız için oldukça önemlidir. Tanı Terapi Enstitüsü’nde EMDR terapisi eğitimini tamamlamış uzman psikiyatrist ve psikologlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir