1) AGTE  (Ankara Gelişim Tarama Envanteri):

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.
Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.
Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.
Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

Savaşır, Sezgin ve Erol tarafından geliştirilen ve anne babanın ifadelerine göre çocuğun gelişiminin değerlendirildiği bir testtir. Test, diğer gelişim değerlendirmelerine benzer bir şekilde ince motor, kaba motor, dil ve sosyal gelişim alanlarını ve bu alanların toplamından elde edilen genel gelişim puanını içerir.

 

2)  Denver-2 Gelişim Tarama Testi

Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Denver Gelişimsel Tarama Testi adı ile ilk kez 1967 yılında Frankenburg ve Dodds tarafından yayınlanmış, dünyada 50’den fazla ülkede standardize edilerek uygulamaya konmuştur.

1980 yılında Türk çocuklarına Ankara standardizasyonu Prof Dr Kalbiye Yalaz ve Prof Dr Shirley Epir (Hacettepe Tıp Fakültesi) tarafından yapılarak kullanıma sunulmuştur. Frankenburg ve Dodds tarafından 1990 yılında yeniden gözden geçirilerek özellikle dil alanında eklenen yeni maddeleri ve farklı puanlama sistemiyle geliştirilmiş, Denver II adı ile yayınlanmıştır. Denver II 1996 yılında Prof.Dr.Kalbiye Yalaz ve Prof.Dr.Banu Anlar’ın Ankara standardizasyonu ve eğitim programı yeniden ülke çapında kullanıma sunulmuştur.. Denver II’nin 2008 yılında Türkiye’de yeniden gözden geçirilmesi, Prof.Dr. Kalbiye YALAZ, Prof.Dr. Banu ANLAR ve Aile Sağlığı Uzmanı Birgül BAYOĞLU tarafından yapılmıştır.

C) Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi

(Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi (BOMYT) Dört buçuk – ondört buçuk yaş grubundaki çocukların motor fonksiyonlarını ölçmek için geliştirilen BOMYT çocuklara bireysel olarak uygulanmaktadır. Sekiz alt test ve toplam 46 maddeden oluşan test materyalleri kapsamlı bir motor yeterlik göstergesidir ve hem kaba hem de ince motor becerileri ölçmektedir. BOMYT materyalleri çocukların ilgisini çekecek, tek tip uygulama imkânı sağlayacak, uygulamayı ve değerlendirmeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. 46 maddelik tüm test materyallerinin bir çocuğa uygulaması 45–60 dakika sürmektedir ve bu testten alınabilecek en yüksek puan 243’dür (Bruininks, 1978).

D)  METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi (4-6yaş)

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer.

E) Vineland Uyum Davranış Ölçeği

Bu testin Türkçe uyarlaması ve Türkiye normları Alpas ve Akçakın tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek, İletişim Alanı, Günlük Yaşam Becerileri Alanı, Sosyalleşme Alanı ve 7 yaşındaki çocuklara kadar Motor Becerileri Alanı’nı içerir. Her bir alan alt alanları içermektedir. Vineland testi özellikle gelişim bozuklukları olan çocuklarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

 

 

 

Gelişim Testleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir