loading

HAKKIMIZDA

Üniversite giriş sınavında Türkiye sıralamasında derece yaparak Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine derece ile  girdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirip zorunlu hizmet görevini tamamlamasının  ardından ; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yetişkin Psikiyatri  Uzmanlığını aldı. Psikiyatri Uzmanlik Tezi ile Amerika Birleşik Devletleri New York Eyaleti  Albert Einstein Medical Faculty of  Yehova  University ‘ de Psikofarmakoloji  Bursu kazanarak  Van Praag  nezdinde çalıştı. Yine Amerika Birleşik Devletleri’ de  Psikanalizalanında yaşayan efsane Prof Dr T. B. Karasu ile  çalışma olanağı buldu. Türkiye de ise Hacettepe Üniversitesi  Tıp Fakültesinde Prof Dr. Leyla Zileli, Prof Dr. Orhan Öztürk ve Prof Dr. Cengiz Güleç ‘in açmış olduğu Psikanalitik Psikoterapi  Eğitimlerine katıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalında Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi üst ihtisasını tamamladı.  1998 yılından 2011 yılına dek Sami Ulus Çocuk Hastanesi  Çocuk Psikiyatrisi Kliniğini yönetti. Etik kurul üyeliği yaptı. Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Danışma Kurulu Üyeliği’ ni uzun yıllar sürdürdü. Bu dönemde SHÇEK ‘ nun  pek çok kurumunu yerinde inceledi., çocuk istismarı ve ihmali kurbanı travmalı çocuklarla çalıştı. Yaptığı çalışmaların karşılığı olarak  “Altın Madalya”  ile ödüllendirildi.

Türkiye Adalet Akademisi’ de onbir yıl öğretim üyeliği yaptı. Hakim ve savcılara; Çocuk Suçluluğu, Çocuk İstismarı ve İhmali , Çocukla Görüşme  Teknikleri   v.b. dersler verdi.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi ‘nden sonra Üsküdar Üniversitesi ‘ de de  Y. Doç Dr  Öğretim  Üyesi olarak çalıştı. Yetişkin ve Çocuk Psikopatolojisi, İleri Psikoterapi kuramları, Klinik Terapi Süpervizyonu  v.b. dersleri verdi.

Halen Arel Üniversitesinde   Klinik Psikoloji  Yüksek Lisans öğrencilerine “Psikodrama” dersleri  vermeye devam etmektedir. Üsküdar Üniversitesi Şiddet Merkezi Müdürlüğü, Üsküdar Üniversitesi  Engelliler Merkezi müdürlüğü yaptı.  Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı ve Akademik Etik Kurul Üyeliği yaptı. İki Tıpta Uzmanlık tezi. İki Uygulamalı Psikoloji Uzmanlık Projesi  ve onsekiz  Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezinde Tez Danışmanlığı yaptı. Halen Tez Danışmanlığını sürdürdüğü ondan fazla master  öğrencisi vardır.  Yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda araştırma ve makaleleri vardır (Bknz  YOK Formatlı C.V.).

En son olarak  – Temmuz 2016 –  Japonya Yokohama ‘ da gerçekleştirilen  31. Dünya Psikoloji Kongresi’ de iki sözlü sunum yapmıştır. ( The 31st International Congress of Psychology. O.P. 24-29 July, 2016 Yokohama Convention Center).