Kamber Okyay

Uzm.Psk. Dan.

Kimdir?
NP İstanbul Hastanesinde yatarak tedavi görmekte olan hastalar ve poliklinik hastaları ile grup terapileri gerçekleştirerek, ilk kez Hamburg Üniversitesi’nde hazırlanıp uygulanmış olan  ‘‘Depresyon Tedavisinde Metakognisyon Psikoeğitimi’ nin  (Grup terapisi) Türkiye uyarlamasını’’ ,  uzmanlık tezi olarak başarıyla gerçekleştirip Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünü bitirmiştir.(MS)
Çeşitli eğitim kurumlarında öğretmen adaylarına KPSS hazırlık süreci kapsamında 7 yıl boyunca Eğitim Bilimleri dersleri (Gelişim psikolojisi, Öğrenme psikolojisi, Psikolojik danışmanlık ÖABT) vermiştir.
Uzmanlık eğitimine başlamadan önce çeşitli danışmanlık merkezlerinde yarı zamanlı olarak Psikolojik danışman/Psikolog olarak görev yapmıştır.
Uzmanlık eğitimi sürecinde ve halen Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık biriminde Psikolog/Psikoterapist olarak Üniversite öğrencilerine yönelik gönüllü çalışmalarını sürdürmektedir.
Özel psikoterapi hizmetlerini ise Tanı Terapi Enstitüsünde gerçekleştirmektedir.
Üsküdar Üniversitesi Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir.

ALDIĞI EĞİTİMLER VE TEST UYGULAMALARI

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ
Depresyon, Sosyal Fobi, Yaygın Anksiyete, Özgül Fobi, Panik Bozukluk, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sınav Kaygısı, Agorafobi, Yeme Bozukluğu, Disosiyatif Bozukluklar, Cinsel İşlev bozuklukları, Çift/Cinsel Terapi, Somatoform Bozukluklar, Bipolar Bozukluk
( EABCT ve ACT akredite yetkili eğiticisi Prof.Dr. Hakan TÜRKÇAPAR ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği eğiticileri )

-Şema Terapi ve MOD Terapisi
Narsisistik Kişilik Bozukluğu,Borderline Kişilik Bozukluğu
( ISST  Türkiye yetkili eğiticisi Psikiyatr Alp KARAOSMANOĞLU )
-Şizofreni Grup Psikoeğitimi (grup terapisi)
-Bipolar Bozukluk Grup Psikoeğitimi (grup terapisi)
-Grup Terapisi
( Uz.Psk. Yıldız BURKOVİK )
-Rorschach Testi
Projektif testler derneği
( Prof.Dr. Tevfika İKİZ )
-Tematik Algı Testi (TAT)
Projektif testler derneği
( Prof.Dr. Tevfika İKİZ )

-SCİD-P-NP-
Yapılandırılmış Klinik Görüşme ve Değerlendirme
( Prof.Dr.Hakan TÜRKÇAPAR )

-MMPI
Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri TPD

-EYSENCK 5 Faktörlü Kişilik Envanteri-İnsan Kaynakları Test Bataryası
( Doç.Dr.Erdoğan GÜLTEKİN )

Klinik Test Bataryası – MS kapsamında

KOGNİTİF DAVRANIŞÇI TERAPİ
(ERGEN VE YETİŞKİNLERDE)
-Kaygı Bozuklukları / Anksiyete Bozuklukları
– Panik Bozukluk
– Obsessif Kompulsif  (Saplantı-Zorlantı Bozukluğu)
– Travma Sonrası Stres Bozukluğu
– Spesifik Fobiler (örneğin: uçak fobisi, kapalı alan fobisi, yükseklik fobisi, vs…)
– Yaygın Anksiyete Bozukluğu

-Duygu Durum Bozuklukları
– Depresyon
– Bipolar Bozukluk (Manik-depressif Bozukluk)

ŞEMA TERAPİ
-Kişilik Bozuklukları
Narsisist Kişilik Bozukluğu
Borderline Kişilik Bozukluğu
Bağımlı/Çekingen Kişilik Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu

KOGNİTİF DAVRANIŞSAL ÇİFT TERAPİSİ- Cinsel işlev bozukluğu