A) Ankara Artikülasyon Testi (AAT)

AAT bir resim isimlendirme testidir. Resimler özellikle küçük çocukların kolaylıkla algılayabilecekleri ve isimlendirebilecekleri biçimde seçilmiş ve renkli olarak resimlendirilmiştir. 47 resimde isimlendirilen 53 sözcük Türkçe’deki tüm ünsüz sesler (fonemleri) 5 ayrı pozisyonda (sözcük başı, sözcük sonu, ve 3 sözcük içi pozisyon) test etmektedir. Resimler hazırlandıktan sonra bir pilot çalışma uygulanmış, ve edinilen bilgiye göre gerekli değişiklikler yapılarak test kitapçığı son halini almıştır. Uygulama esnasında üçgen ayak üzerine oturan test kitapçığının çocuğa bakan yüzünde resimler, testöre bakan yüzünde ise uygulama esnasına kolaylık sağlayacak sorular ve ipuçları yer alır.

Amaç: AAT iki amaç için hazırlanmıştır. 1. Amaç tarama amacıdır. Bu amaç için testi çocukların fonolojik gelişim düzeyi hakkında bilgi edinmek isteyen ve çocuklarla çalışan tüm uzmanlar kullanabilir. 2. Amaç olan ayrıntılı değerlendirme ise dil ve konuşma bozuklukları uzmanlarının kullanımı içindir. Testin, çocukların dildeki sesleri ediniminin ayrıntılı incelenmesi yönünde kullanılmasına olanak sağlar.

B) Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ)

TEDİL alt testleri her iki formda normal dil gelişimi gösteren ve dil bozukluğu olan iki grubu ayırt etmede başarılıdır. Ayrıntılı olarak incelendiğinde ise İfade Edici Dil alt testinin iki grubu ayırt etmede Alıcı Dil alt testinden daha başarılı olduğu fark edilmektedir.

TİFALDİ Alıcı Dil Kelime Alt Testi Türkçeyi esas alarak geliştirilmiş, verileri Türkiye temsili örneklemden toplanmış özgün, güvenilir ve geçerli bir dil testi olarak kullanıma sunulmuştur.

C) Peabody (Alıcı Dil) Resim Kelime Test (Peabody Gelişimsel Motor Test )

Testin Tanıtımı; çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.

Gelişim Testidir.

Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime(kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir. 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Test sonucuna göre dil gelişimiyle ilgili önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

Konuşma Testleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir