Kuntay Arcan

Dr. Klinik Psikolog

Kuntay Arcan; Kadıköy Anadolu Lisesi mezuniyetinin ardından Psikoloji lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden “Onur Derecesi” ile aldı. Lisans-üstü eğitimini; Maltepe Üniversitesi Psikoloji, İnsan Bilimleri ve Felsefe yüksek-lisans ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Klinik Psikoloji doktora programlarında tamamladı.

Askerlik görevini tamamladığı Haydarpaşa GATA Psikiyatri Kliniği’ndeki deneyiminin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yetişkin Psikiyatrisi Kliniği ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği’nde yaptığı stajlarla mesleki birikimini geliştirme olanağı buldu. Doktora eğitimi sırasında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde tanıştığı Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi (BDT) yaklaşımı ve yine bölümün akademisyenlerinden aldığı yoğun süpervizyon desteği, psikoterapi uygulamalarındaki bilgi ve becerisine önemli katkılar sağladı.

2005 yılından beri öğretim elemanı olarak sürdürdüğü akademik çalışmaları kapsamında lisans düzeyinde Psikopatoloji, Kişilik Kuramları, Görüşme İlke ve Teknikleri, Psikoterapi Yöntemlerine Giriş gibi Klinik Psikoloji ağırlıklı dersler yürütmektedir. BDT yaklaşımı içeriğinde oluşturduğu yüksek-lisans ve doktora düzeyindeki derslerin yanı sıra süpervizyon ve farklı eğitim çalışmaları ile psikologların mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Akademik faaliyetleri yürüttüğü dersler ve verdiği eğitimler ile sınırlı değildir. Bağımlılık (alkol, kumar, internet), cinsel işlev bozuklukları, anne baba tutumları, kaygı bozuklukları gibi farklı konulardaki araştırmalarına dayanan ulusal ve uluslar-arası bilimsel dergilerde yayımlanan makaleleri ve kongrelerde sunduğu bildirileri bulunmaktadır.

Akademik faaliyetlerinin yanı sıra ergenlerle ve yetişkinlerle yürüttüğü bireysel psikoterapi çalışmalarına uzunca bir süredir devam etmektedir. Bu kapsamda bağımlık, depresyon, kaygı bozuklukları, kişiler-arası ilişki sorunları gibi geniş bir yelpazede çalışmaktadır. Bu çalışmalarında ağırlıklı olarak BDT geleneğinden faydalanmaktadır. Bu doğrultuda danışanları ile beraber onları psikoterapiye getiren duyguların ve davranışların ortaya çıkışında ve(ya) devamında etkili olan bilişsel içerik ve örüntünün, çevresel faktörler ile beraber gözden geçirilip ihtiyaç doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını amaçlamaktadır.

Diğer taraftan meslek yaşamının başlarında lise ve üniversite düzeyindeki eğitim kurumlarının psikolojik danışmanlık merkezlerinde; öğrenciler ile psikolojik sorunların yanı sıra kimlik gelişimi, akademik başarı, performans kaygısı, (aile-içi, arkadaşlık, romantik) ilişkiler gibi değişik konularda çalışma olanağı bulmuştur. Bu çalışmalarından tamamen uzaklaşmayan Arcan, halen farklı eğitim kurumlarındaki öğrenciler, öğretmenler, psikolojik danışmanlar, ebeveynler ile beraber anne-baba tutumları, iletişim, ergenlik dönemi sorunları ve kimlik gelişimi, krize müdahale, sınav kaygısı gibi başlıklarda danışmanlık ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.