Kişinin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi Disleksi (özel öğrenme güçlüğü) olarak tanımlanır.

Öğrenme sorunu olan bir çocuğa Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı konabilmesinin ilk şartı, çocuğun zekasının normal ya da normalin üstünde olmasıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğü doğumla birlikte  var olan, aslında  zihnin gelişmesiyle  ilgili bir sorundur. Az okuma yapmakla  ya da matematiği sevmemekle oluşmaz. Tersine  okumada güçlük yaşadığı için kişi okumaktan kaçınır ve okuma yapmak istemez. Özel öğrenme güçlüğü’ nün 3 şekli vardır.

1-DİSLEKSİ (okuma güçlüğü): Okurken harf, kelime  atlama, anlamı bozma, harf – ses uyumu bozukluğu, yavaş okuma , hecelerin ve ya harflerin  yerlerini  değiştirme, anlayamama ve ya heceleme gibi bozukluklar görülür.

2-DİSGRAFİ(yazma güçlüğü): ): Yazım hataları, düzensiz ve okunması güç  el yazısı, bazı harf, rakam ve sözcükleri ters yazma, b-d, m-n, ı-i, d-t, g-ğ, g-y gibi harfleri karıştırma, sözcükler arasında boşluk bırakmadan  yazma,  sözcüğü birkaç parçaya bölerek yazma gibi bozuklular görülür.

3-DİSKALKULİ(aritmetik bozukluk): Matematik terimlerini ve  kavramları anlayamama( anlamada zorluk), sayı ve sembolleri tanıyamama, gerekli sembolleri kullanma, toplamayı unutma, çarpım tablosunu öğrenmede zorluk yaşaması sınıf arkadaşlarına göre çok geri olması, problem çözümünde izlenecek olan  adımlara karar verememe şeklinde  kendisini gösteren bozukluklar görülür.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ

Aşşağıdaki belirtilerin tümü görülmeyebilir, fakat  dislektiklerin zekalarının altında akademik performans göstermeleri ortak özellikleridir.

 • Okumayı öğrenmede zorluk , yavaş okuma,
 • Harflerin bazılarını yazarken ya da okurken karıştırma

(p-b, b-d, k-t, y-h, 6-9,52-25,)

 • Hecelerin bazılarını tersten okuma (ve-ev, çok-koç),
 • Harflerin bazılarını yazarken karıştırma( d/ b/ d z/ s u/n ) , (bilek-dilek çaba-baca)
 • Okumada ve ya yazmada harf, hece atlama,
 • Kelimelerin sonlarını uydurarak birleştirme ve okuma
 • Okumaya olan isteksizlik,
 • Başka birisi okuyunca daha iyi anlama,
 • Okuduğu metnin veya öyküyü özetlemede zorlanma, fakat öyküyle ilgili sorulan soruları cevaplayabilme

 

İLKOKUL DÖNEMİNDEKİ BELİRTİLERİ

Normal zeka ya da daha üstü olması, okul başarısının zekasına ve yaşına göre beklenenden düşük olması.

Yazılı sınavlarda başarısız fakat sözlü sınavlarda ise aksine başarılı olması.

bazı konularda başarı gösterirken  bazı konularda başarısız olması (örneğin; matematik dersi iyiyken geometriden çok başarısız olması) sıkça görülür.

 

 • Okumayı öğrenme ve yazmada zorluk zor,
 • Harflerin bazılarını yazarken ya da  okurken birbirine karıştırma

(p-b, b-d, k-t, y-h, 6-9,52-25,)

 • Hecelerin bazılarını tersten okuma (ve-ev, çok-koç),
 • Harflerin bazılarını yazarken birbirine karıştırma( d/ b/ d z/ s u/n ) , (bilek-dilek çaba-baca)
 • Okumada ya da yazmada harf ve hece atlama,
 • Okumaya karşı zorlanma ve isteksizlik,
 • Başka biri okuduğunda daha iyi anlama,
 • Okuduğu metnin veya öyküyü özetlemede zorlanma, fakat öyküyle ilgili sorulan soruları cevaplayabilme

Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir