Tanı Terapi Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan süpervizyon çalışmasının amacı aktif olarak danışan gören / görmeyi planlayan klinisyenlerin uygulamadaki becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda klinik ortama taşınan sorunların değerlendirilmesi, formüle edilmesi ve sorunlara uygun müdahalelerin belirlenmesi ve uygulanması başlıklarında klinisyenlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Süpervizyon oturumlarında klinisyenlerin kendi takip ettikleri vakaların yanı sıra diğer uygulamacıların vakaları ile ilgili süpervizyon süreçlerini de takip etmeleri ve oturumlardan sağlayacakları faydayı arttırmaları beklenmektedir. Bu gerekçe ile haftada bir gün ve 3 saat olarak 9 ayda tamamlanması öngörülen çalışma 4 – 6 kişiden oluşan gruplarda yürütülecektir. Süpervizyon içeriğinin teorik arka planı Psikanalitik ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapi yaklaşımlarına göre temellendirilecek olup, çalışmaya katılmak için istekli adayların bu yaklaşımların en azından birisinde gereken eğitimlerini almış olmaları beklenmektedir. Süpervizyon oturumlarını yönetecek uzmanlarımızın kısa özgeçmişleri ekte bulunmaktadır. Sürecin detaylarını paylaşmak, soruları yanıtlamak ve süpervizörler ile adayların tanışmalarını sağlamak üzere 2019 Eylül ayında yapılması planlanan toplantının tarihi kurumumuzla 15 Eylül ‘e kadar iletişime geçerek isimlerini kayıt ettiren adaylara duyurulacaktır. Süpervizyon süreci için kesin kayıtlar bu toplantının ardından yaptırılabilecektir. 

 

Tanı Terapi Enstitüsü / Caddebostan mah. Cemil Topuzlu cad. Funda çıkmazı sk. No:11 D:2 Kadıköy- İstanbul

İletişim- Telf: 0530 011 32 34 – 0216 411 00 55

İlgili Kişi: Uzm.Psk. Büşra Yurtseven Gedik

Süpervizyon Grubu

Süpervizyonun amacı aktif danışan gören klinisyenlerin  klinik bilgi ve becerilerini güçlendirmek ve  yetkin klinisyenler yetiştirmektir. Uluslararası eğitim standartlarına göre süpervizyon bir klinisyenin gördüğü bir vakanın tüm tedavi sürecinin daha yetkin ve tecrübeli bir terapist tarafından  başından sonuna kadar seans seans takip edilmesi ve klinisyene uygulamaları ile ilgili geribildirimler verilmesini içerir. Süpervizyon vaka tartışmalarını küçük gruplar (4-6  kişi) için düzenlenir ve grup her hafta düzenli olarak buluşur. Süpervizyon oturumlarında klinisyenler kendi vakaları dışında diğer terapistlerin vakaları ile ilgili süpervizyon sürecini takip ederek de oturumlardan faydalanırlar.

Tanı Terapi Enstitüsü’nün düzenlediği  Süpervizyon Psikoanalitik ekol ve bilişsel davranışçı ekol açısından değerlendirerek geri dönütlerin verileceği  bir süreç olucaktır. Bu süreçteki değerlendirme Dr.Öğr. Üyesi Nüket işiten ve  Dr.Öğr. Üyesi Kuntay Arcan gerçekleştirilecektir. Bir klinisyen olarak  çalıştığınız ekol dışında farklı bir ekolden de bakış açısı kazanmış olacaksınız.

Sertifikasyon; Programı eksiksiz olarak tamamlayıp  en az iki  farklı sorunu olan 2 vaka ile çalışan kişilere katılım belgesi verilecektir.

 Katılım koşulları;

Aktif olarak danışan görüyor olmak.

Süpervizyon süresi: Haftada 1 gün  3 saat

Ücret:

Not: Süpervizyon eğitimine başvuran kişiler süpervizörler ile görüşme yapacak ve sonrasında yetkinliğe göre kabul edilecekler. Seçilen kişilerin çalışma koşullarına göre   gün ve saat ayarlanacaktır.

Eğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir