A) STANFORD BİNET ZEKA TESTİ:

Stanford Binet Zeka Testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Zeka testidir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır. Bireysel test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.

B) WISC-R / WECSHLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ

(WESCHLER INTELLİGENCE SCALE FOR CHİLDREN-R; WISC-R)

Çocuklar için kullanılan bir zekâ testidir. 13 alt testten oluşmaktadır. Bu alt testlerin birleşimi ile sözel, performans ve toplam zeka bölümü puanları hesaplanmaktadır. Sözel zeka bölümünü Genel Bilgi, Benzerlikler, Artimetik, Sayı Dizisi, Sözcük Dağarcığı, Yargılama alt testlerinden; performans zeka bölümü ise Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve Labirentten oluşur. Aritmetik, Şifre ve Sayı Dizisi testleri dikkat ile ilişkilidir.

WISC-R çok eski bir test olmasına karşın Türkiye’de halen kullanılmaktadır.

**BU TEST ENSTİTÜMÜZDE UYGULANMAMAKTADIR!. YENİ OLAN WISC-4 UYGULANMAKTADIR.**

 C) WISC-4

WISC-4 zeka testi 6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan 15 alt testten oluşan bir zeka testidir. WISC-R testinin 1980’li  yıllarda geliştirilmiş olmasına kıyasla oldukça yenidir. Türkiye’deki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ülkemizdeki en kapsamlı ve en güvenilir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanır. Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Test 4 ana bölümden oluşmaktadır. Sözel kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı.  Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.

 D) WAIS

Wechsler Yetişkin Zekâsı Ölçeği (WAIS)

WAIS ilk olarak 1955’te yetişkinlerde istihbarat ölçmek için Binet Ölçeğine alternatif olarak tanıtıldı. 1960’lara gelindiğinde, WAIS Binet Ölçeği’nin daha yeni bir sürümünü, Stanford-Binet Zeka Ölçeklerini, yetişkin zekâ düzeylerini test etmek için en iyi araç olarak bile geçti.

WISC gibi, WAIS de testi iyileştirmek ve içeriğini güncel tutmak için sık sık gözden geçirilir. Erken sürümü sadece sözel ve sözsüz istihbarat ölçülür; Bununla birlikte, WAIS’in (WAIS-IV) 2008 sürümü, hafızayı da içeren insan aklının birçok yönünü inceleyen on alt testi içermektedir. Bu, testi Alzheimer Hastalığının erken teşhisinde potansiyel olarak yararlı bir araç yapar.

 E) PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

Testin tanıtımı; genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Zeka Testleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir