Ölçekler

Cümle Tamamlama Testi (Çocuk/Yetişkin), Depresyon Ölçeği Beck (Çocuk/Yetişkin), Depresyon Ölçeği Hamilton, Kaygı Envanteri (Durumluk, Süreklilik), YİYE (Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri), ... Devamını Görüntüleyin